top of page

2016-1-HU01-KA104-022807 

"CSR" - SOCIETY CHALLANGES IN REGIONS

Szervezetünknek lehetősége nyílt részt venni egy Európai Uniós Programban, amely keretében a jövőnk építése érdekében fejlesztjük magunkat. 

A projekt címe "Society Challanges in regions", azaz a társadalmi kihívások a régiókban. Stratégiai céljaink eléréséhez, olyan képzéseken veszünk részt, amely során megtanulhatju azokat az ismereteket, melyek hozzájárulnak céljaink mielőbbi megvalósításához. 

A Defex Hungary Kft. stratégiai céljai között az európai képző központjának fejlesztése, az oktatók kompetenciáinak fejlesztésén keresztül, egy nemzetközi akkreditációs központ, távoktatási keret-rendszer és mentori program kialakítása, elindítása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése szerepel. Képző központunk szakmai irányvonala mentén, a migráns válság kapcsán kialakult új feladatok ellátásra kívánja felkészíteni azon civil szervezetek, rendvédelmi szervek és humanitáriánus szakemberek csoportját, akik a terepen, napi kapcsolatban állnak a válság kapcsán kialakult krízishelyzettel és célcsoporttal. Ehhez saját szakmai hálózatunk és oktatási portfóliónk bővítése is szükséges, melyet a külföldi kurzusokon kívánunk megszerezni és beépíteni saját szervezeti működésünkbe. 
A szervezet fejlesztési stratégiájában meghatározott célok eléréséhez, az oktatási területen dolgozó oktatók/trénerek szociális kompetenciáinak, nemzetköziesedést elősegítő készségeik fejlesztése, új módszerek elsajátítása fejlesztése szükséges. 
A fenti célok elérése érdekében,  oktatóink e kompetenciákat fejlesztő Európai Unió más országaiban szervezett kurzusokon vesznek részt:

1) Európai projektekben való aktív részvétel, partnerség kialakításáért felelős munkacsoport trénerei számára EU projekt menedzsment ismeretek, disszeminációs gyakorlatok megismerése szükséges. Kurzus: EU Project Management,

(2) Új oktatási ódszerek bevezetése, on-line tartalmak összeállításáért felelős IT szakemberünk számára új pedagógiai és didaktikai ismeretek megszerzése, multikulturális oktatói környezet kialakítása, innovatív kommunikációs módszerek megismerése a cél. 
Kurzus: Engaging E-leanirng courses


(3) Új mentori program elindításért felelős szakemberünk számára a narratív coaching és mentorálás, krízis helyzetben lévő családok, fiatalok mentorálásának módszereinek megismerése, egyéni tanácsadáshoz szükséges kommunikációs eszközök megismerése, helyzetfüggő coaching és pályaorientációs technikák alkalmazása a cél.
Kurzus: Mentoring


(4) Az Európai Képző Központ migráns válság kapcsán felmerült új kurzusigények kielégítése, új ismeretek elsajáítása és beépítése a hazai kurzus kínálatunkbaKurzus: Society Challenges in Regions.

Várható hatások: 
A szervezetnél dolgozó oktatók/trénerek…
•  Szervezeti kultúránkhoz való kötődése erősödik, tanuló szervezet és tudásmenedzsment minősége javul
• Aktív, élő kapcsolati hálót alakítanak ki egymás, EU-s partnerekkel, szakemberekkel
• Kiaknázzák a hálózati együttműködés előnyeit, felkészülnek az EU-s projektekben való részvételre
• Viselkedésváltozás, magatartásformáik vonatkozásában pozitív javulása történik
Rövidtávon:
• Tréneri/terep munkájukhoz szükséges egészségügyi, etikai és humanitárius ismeretei, kompetenciái fejlődnek 
• Oktatói/tréneri munkájukkal kapcsolatos új ismeretekre tesznek szert
• Megismerik az innovatív oktatási területek alkalmazási lehetőségeit, azok előnyeit
• Megtanulják az interkulturális munkakörnyezetben végzett munka alapelveit, szabályait
• Elsajátítják az e-oktatás témakörében alkalmazható gyakorlati módszereket
A szervezet számára a kompetens és felkészített munkaerő állomány jelenti a magas színvonalú képzési szolgáltatások zálogát. A minőség és magas szintű tudásátadás nem valósulhat meg az oktatásért felelős trénerek/oktatók felkészültségének hiányában. A megszerzett ismeretek birtokában, a kollégákat intenzívebben tudjuk majd bevonni a szervezetfejlesztési folyamatokba és nagyobb projektek tervezésébe is. A szervezeti célok (nemzetközi akkreditáció megszerzése, új EU-s projektek indítása) megvalósításához szükséges tudás birtokában a fejlesztési folyamat elindulhat. 
A képzéseinken résztvevők számára is számos előnnyel jár a fejlesztési elképzelések megvalósítása. A felkészültebb oktatói gárda jobb, hatékonyabb és tartalmasabb képzéseket lesz képes vezetni. Az on-line tartalmak elérhetővé tételével, a tanulást gátló földrajzi akadályok elhárulnak és egyenlő hozzáférés válik elérhetővé.  Az új mentori rendszer felállítását követően, a pályamódosítás előtt állók hatékony személyre szabott segítséget kaphatnak munkaerő-piaci re-integrációjukhoz és pályaorientációjuk segíti majd elhelyezkedésüket.

Itt ovashatsz arról, hogy a résztvevők hogyan értékelték a tanultakat..

E-learning course
Mentor course
Society Challanges in regions
Newsletter
bottom of page